Datapolitik

Meddelelse om databeskyttelse
Denne tekst beskriver, hvordan Greensome som dataansvarlig indsamler og behandler dine persondata i forbindelse med vores services og brugen af Greensome.
Du bedes læse meddelelsen nøje igennem, så du ved, hvordan vi behandler, bruger og videregiver dine persondata.


1. Kategorier af persondata og formål

Vi behandler personoplysninger til følgende formål og på de nævnte behandlingsgrundlag:


• Svar på henvendelser via begreensome.dk, eller andre kanaler (herunder sociale medier, e-mail, mv.) – kundeservice
Hvis du kontakter os vil vi registrere og behandle de personoplysninger, du afgiver I den forbindelse, (fx navn, virksomhed, titel, e-mailadresse, telefonnummer, postadresse, detaljer i din henvendelse, mv.). Vores kundeserviceteam har adgang til disse data, så de kan hjælpe dig bedst muligt med din henvendelse (GDPR artikel 6(1)(f)).


• Administration af brugerprofil
Hvis du opretter en brugerprofil på vores platform, skal du oplyse dit navn og din e-mailadresse (GDPR artikel 6(1)(b).
Når du er logget ind på profilen, kan du gemme opskrifter som favoritter og oprette dine egne opskrifter og opskriftsamlinger, og tilgå disse fra forskellige digitale enheder.


• Interaktion med Greensome på sociale medier
Hvis du følger os eller interagerer med os på vores profiler/sider på sociale medier, herunder Facebook mv., vil oplysninger du deler i den forbindelse være underlagt denne privatlivspolitik såvel som privatlivspolitikken for det enkelte sociale medie. Vi opfordrer dig til at læse privatlivspolitikker på sådanne sociale medier.


2. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer persondataene, så lang tid det er nødvendigt for at opfylde ovennævnte formål, og med henblik på at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringslovgivningen i de lande, hvor vi opererer.


3. Dine rettigheder

Du kan med visse lovbestemte undtagelser altid anmode om at få adgang til dine persondata.
Du kan endvidere bede os om at berigtige eller begrænse behandlingen af dine persondata.
Du kan bede om at modtage de af dig afgivne persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, hvis vores behandling af dataene sker på grundlag af dit samtykke eller en kontrakt, som du har indgået med os (dataportabilitet).
Vi sletter dine persondata efter anmodning herom, medmindre vi har hjemmel til at fortsætte behandlingen.
Du kan også indgive en klage til tilsynsmyndigheden til Datatilsynet.


4. Indsigelsesret

Du kan gøre indsigelse mod enhver behandling, der sker på baggrund af vores legitime interesser (persondataforordningens art. 6(1)(f)). Vi vil i så fald ophøre med behandlingen, medmindre den kan fortsætte, fordi vores legitime interesse går forud for din interesse, eller fordi persondataene er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.


5. Ændringer til meddelelsen

Vi forbeholder os ret til at ændre denne meddelelse om databeskyttelse.
Revideret: 17. februar 2019